งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

The Botanical House Bangkok Wedding

From the first date in 2020, to almost two years waiting in between, N+R finally got to celebrate their marriage and 10 years relationship with an elegant outdoor wedding in the garden of The Botanical House Bangkok. The special day was such a worth-the-wait celebration with the groom’s family and friends flying in from the United States and the bride’s family and friends from Thailand. Not to forget their super special guests Casper - the friendliest cavalier puppy!

List of Wedding Vendors
Wedding Planner: Wonders & Weddings | Venue: The Botanical House Bangkok | Wedding Dress: Bjuti | Groom’s Suit: Tailor On Ten | Live Band: Pax Singer | Bridesmaids’ Bouquets: Forl Floral | Stationery: hilittlecraft | Favors: Kaning | Photography & Videography: Godrak Wedding

งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง
งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง
งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

The Perfect Outdoor Wedding Venue

With the perfect location, spacious spaces, and incredibly convenient flow, The Botanical House was the perfect choice for N+R with the celebration of 100 guests. Before the ceremony started, we arranged for their first look in a small garden. It’s a space private enough from them to enjoy this moment and still have rooms for their wedding party to witness the magical moment. The couple had their western ceremony in the lush green lawn, followed by the reception in the hall, and the first dance in the sunroom. 

งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

The Epic Walk Down the Aisle

N+R had their beloved son Casper - known to be the friendliest Cavalier pup ever - walk down the aisle with his pawrent. During this time, Wonders & Weddings team were behind the scene to ensure the perfect execution and music cueing. The party, together with the groom’s parents and the best man - followed by the groom and the star of the show, entered the ceremony while Star Wars’ Imperial March was being played! Shortly after, the bridesmaids and the bride herself followed and their beautiful ceremony started. 

งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง
งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

The Stylish Reception with Cake and First Dance

Later in the evening, everyone gathered together for the speeches of the wedding party and the couple themselves. They had great food, good drinks, and delicious cake throughout the celebration. Then it’s time for the couple to bring out what they’d learned together in dancing lessons to the show. Right after the first dance, it was time for mother and son, as well as sister and brother. Thanks to the spaces of the Botanical House Bangkok, our couple was able to spend their evening with both the outdoor ceremony they envisioned and the romantic reception in the stunning hall.  

งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง
งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

How Wonders & Weddings planned this wedding

N+R contacted us after booking the venue and a few vendors already back in 2020. We assisted the couple with their postponement when the restriction in Bangkok settled in. Once they decided to resume the planning, we guided them through different steps and reconnected with all vendors on their behalf. Wannida - our founder and wedding planner - was in charge of booking several vendors to fulfill the couple’s wedding vision and make their celebrations unique to them. She also coordinated with the decoration team to refine the design and led the team on the wedding day to make sure everything went smoothly.

งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง
งานแต่งงานในสวน outdoor wedding bangkok the botanical house เวดดิ้งแพลนเนอร์ จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ wedding with pets dogs cats furbaby งานแต่งงาน สัตว์เลี้ยง

Planning wedding at The Botanical House Bangkok

Wonders & Weddings help you plan your outdoor garden wedding in Bangkok and other locations in Thailand with styles and intentions. Our full wedding planning services will walk you through venue inspections, vendor sourcing, and wedding day management with ease.
Contact our wedding planner by filling a form below to get started!