tai pride 2020 bangkok สมรสเท่าเทียม equal marriage law thailand wonders & weddings saga nonbinary

งาน Tai Pride 2020 สนทนาเรื่องสมรสเท่าเทียม

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งของ Wonders & Weddings ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันกับอีเวนท์สำคัญสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ งาน Tai Pride 2020 ปีใหม่จึงขอร่วมสนับสนุนงาน พร้อมสรุปรายละเอียดจากช่วง “สมรสเท่าเทียม” มาฝากในบทความนี้

Tai Pride 2020 และรายละเอียดในงาน

งาน Tai Pride ประจำปี 2020 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีความสำคัญกับสิทธิทางกฎหมายของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากมาย ผู้ดำเนินรายการคือคุณแท๊บบี้ ชวนสปีคเกอร์มาพูดคุยในหัวข้อสำคัญ ได้แก่:

  • การเปิดตัวหนังสือ Behind The Scene of Trans
  • ความสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม
  • การเข้าถึงสวัสดิการของคนพิการ LGBTQ+
  • กฎหมายรับรองสำนึกทางเพศ

ความสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ในกิจกรรมนี้ มีตัวแทน LGBTQ+ มาร่วมแชร์ความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ช่วง รวมทั้งหมด 4 คน ได้แก่ คุณนก Yarna จากกลุ่ม SAGA ประเทศไทย, คุณแจนและคุณเต้ย คู่รักนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทย, และคุณเช่ จาก Accor Corporate นำเสนอความสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในแต่ละแง่มุม จากประสบการณ์ส่วนตัวและคนใกล้ชิด

ขอบคุณรูปจากเพจไทpride
ความคิดเห็นจากผู้ที่เป็นนอนไบนารี่และอโรแมนติก*

คุณนก (Yarna) เป็นตัวแทนจากกลุ่ม SAGA (Sexuality and Gender Acceptance) แห่งประเทศไทย เป็นคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดอยากจะแต่งงาน แต่ต้องการผลักดันกฎหมายสนับสนุนสมรสเท่าเทียมเพราะมีคนในครอบครัวคือคุณอา ที่ใช้ชีวิตกับคู่รักที่เป็น LGBTQ+ เหมือนกัน และอยากให้ทั้งสองคนได้รับสิทธิต่าง ๆ เหมือนกับคู่รักต่างเพศ ซึ่งคุณนกเชื่อว่า ทุกคน ทุกอัตลักษณ์ทางเพศ สามารถผลักดันเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิทางกฎหมายเท่าเทียมกัน

คุณนกได้ยกตัวอย่างเรื่องการรับรองในการรักษาพยาบาล เช่น การรักษาในเหตุฉุกเฉิน คุณอากับคู่ชีวิตจะไม่สามารถเซ็นยินยอมแทนกันได้เลย ต้องให้ญาติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นพี่น้องหรือพ่อแม่เซ็นให้เท่านั้น ตอนนี้คุณอาอายุเยอะกว่า 60 กว่าปีแล้ว ก็อยากให้ได้รับสิทธินี้ รวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องหากใครคนหนึ่งเสียชีวิต ทุกอย่างที่คุณอาหามาได้ในระหว่างที่ดำเนินชีวิตด้วยกัน จะกลายเป็นของทายาทตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่คู่ชีวิต

ฟังไลฟ์จากคุณนกบนเพจไทpride

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนอนไบนารี่ และอโรแมนติก ได้ที่:
กลุ่มนอนไบนารี่แห่งประเทศไทย
Aro/Ace-clusionist: Aromantic & Asexual Exist

ขอบคุณรูปจากเพจไทpride
ความสัมพันธ์ของคู่รักนักกีฬาผู้พิการทีมชาติ

คุณแจน สุชาดา และคุณเต้ย จุไรรัตน์ จากสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นนักฟุตซอลทีมชาติคนหูหนวกและเป็นคนรักกัน มาให้สัมภาษณ์พร้อมกับล่ามจากสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยสองคน คือคุณวีรชิตและคุณจุฑามาศ

คุณแจนได้แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะผู้พิการก็มีชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีความพิการ ถึงจะพูดไม่ได้แต่เราใช้ชีวิตเหมือนกัน สามารถสื่อสารได้ด้วยการใช้ภาษามือ การมีชีวิตคู่ที่เป็นเพศเดียวกันมีความท้าทายพอสมควร ตอนแรกทางครอบครัวไม่ยอมรับ เพราะอยากให้แต่งงานกับผู้ชาย แต่ก็พยายามใช้ชีวิตด้วยกันมาเรื่อย ๆ จนตอนนี้อยู่ด้วยกันมา 4 ปีแล้วและครอบครัวก็ยอมรับมากขึ้น

ส่วนคุณเต้ยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยยกตัวอย่างจากคู่รัก LGBTQ+ ที่เป็นนักกีฬาในต่างชาติ ในหลายประเทศคู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แล้ว ก็อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกัน และรอให้กฎหมายผ่านมติของสภา โดยย้ำว่าชีวิตคู่ขึ้นอยู่กับความรัก การสื่อสาร และทัศนคติ ซึ่งถ้ามีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ตามกฎหมาย

ฟังไลฟ์จากคุณเจนและคุณเต้ยบนเพจไทpride

ขอบคุณรูปจากเพจไทpride
ความสำคัญด้านการเงินและการวางแผนอนาคต

สปีคเกอร์คนสุดท้ายในช่วงนี้ คือคุณเช่ จาก Accor Corperate มาอธิบายผลกระทบเรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่คู่รัก LGBTQ+ ต้องเผชิญ เพราะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม เริ่มต้นด้วยสิทธิในการขอสัญชาติให้คู่รักที่เป็นชาวต่างชาติ LGBTQ+ ไม่สามารถทำได้ หากมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต อีกฝ่ายไม่สามารถเรียกร้องอะไรในฐานะคู่ชีวิตได้ ต่างจากคู่รักต่างเพศที่จดทะเบียนสมรสแล้วรายได้ของทั้งสองคนเป็นสินสมรสร่วมกันโดยอัตโนมัติตามการคุ้มครองทางกฎหมาย

การกู้ร่วมมีความสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่ เพราะเป็นการลงทุนร่วมกัน ถ้ามีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ก็จะช่วยคุ้มครองสิทธินี้ หลายธนาคารอนุมัติให้คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมด้วยกันได้ แต่ก็เป็นส่วนน้อยและยังมีเงื่อนไขในการพิจารณายิบย่อยมากกว่าลูกค้าปกติ หรือต้องกู้คนเดียว ทำให้มีภาระเพิ่มขึ้นตามมาทั้งอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า หรือการฟ้องร้องที่อาจตามมาในภายหลัง

ฟังไลฟ์คุณพอร์ชจากเพจไทpride

การแก้กฎหมายแพ่งให้เป็นสมรสเท่าเทียม

คุณพอร์ชได้ปิดท้ายเรื่องความสำคัญของการแก้ข้อกฎหมายว่า เนื่องจากกฎหมายหลายข้อยังมีความเกี่ยวเนื่องกันกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพราะมีคำว่าสามีภรรยาหรือชายหญิงอยู่ สิ่งที่ต้องการคือการแก้รัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างชายและหญิง ให้เป็นคำว่าระหว่าง “บุคคลสองคน” หรือ “บุคคลมากกว่าหนึ่งคน” เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้ระบุว่าต้องนิยามตัวเองว่าเป็นชายหรือหญิงเท่านั้น

การเปลี่ยนกฎหมายนั้นต้องใช้เวลานานอยู่แล้ว และเข้าใจดีว่าต้องดำเนินการไปทีละขั้น ในจุดหนึ่งก็จะสามารถทำทุกกระบวนการได้ครบถ้วน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียม

หากคุณเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ และอยากส่งต่อความคิดเห็นส่วนตัวของคุณ ว่าเพราะอะไรประเทศไทยจึงต้องมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ปีใหม่ยินดีให้สัมภาษณ์และร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณผ่านบทความของ Wonders & Weddings เพื่อบอกเล่าความสำคัญของกฎหมายนี้ในมุมมองของคุณเอง

ติดต่อ Wonders & Weddings:
wondersweddings@gmail.com
LINE: amladydasha

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:
บทความ: กฎหมายสมรสเท่าเทียมสำคัญอย่างไร
ข้อมูลสำหรับคู่รัก LGBTQ+ ที่สนใจจัดงานแต่งงาน
ติดตามข่าวสารจากเพจไทpride

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *